Welkom bij RegieZaken

Als eigenaar van RegieZaken heb ik, Aart van Asperen, 34 jaar ervaring in het meedenken met opdrachtgevers over communicatie, (interne) processen, (bij)scholen & trainen van medewerkers.
Het contact begint vanwege mijn achtergrond en expertise als regisseur vaak met de vraag: “Kun jij voor ons een film of films maken?”
Dit lijkt een eenvoudige vraag, maar het vraagt altijd om een gedegen verkenning van wensen en verwachtingen. Dit gebeurt in meerdere gesprekken waarbij samen met de opdrachtgever(s) gekeken wordt naar de voorliggende vragen die er rondom het onderwerp van de gewenste film te stellen zijn.

Goede communicatie is van essentieel belang

Goede communicatie over de inhoud is van essentieel belang bij de start & voortgang van (film)projecten.
Wat voor vragen heb je als opdrachtgever, wat wil je vertellen, wat is de essentie en kan die nog helderder gemaakt worden? Wat moet er bereikt worden? Wat voor beeld heb je daarbij als vertegenwoordiger van je bedrijf of instelling? Wat voor media en platformen wil je gebruiken? Wat vraag je van je medewerkers, of wat wil je dat je medewerkers leren?

En bovenal: met wie moet er gecommuniceerd worden? Hoe denkt deze doelgroep over dit onderwerp, komt dat overeen of botst dat met wat je als opdrachtgever voor ogen hebt? Hoe kun je de eventuele verschillen overbruggen?

Het doorlopen van dit proces leidt tot helderheid en bijna altijd tot verrassende nieuwe inzichten en biedt een helder pad voor de vervolgstappen. Na een akkoord van opdrachtgever en RegieZaken kan het circus van start gaan: maken van het script, zoeken van locatie(s), organiseren van casting, de keuze van de crew, opstellen draaischema, planning implementatie in platforms etc.

Werkterreinen

Ik ben een generalist en werk me snel in op het terrein van opdrachtgevers. RegieZaken werkt sámen: Mensen Processen Verrijken.

Er zijn drie terreinen waarop ik mij speciaal richt:

  • Trainen en leren: aanleren van sociale & communicatieve vaardigheden bij professionals, bijvoorbeeld via e-learning.
  • Communicatie: interne communicatie binnen een bedrijf of organisatie bijv. over een nieuwe manier van werken. Of naar buiten, bijv. over waar jouw organisatie voor staat.
  • Veranderingstrajecten: samenwerking met consultants in ondersteuning bij veranderingstrajecten.

De producties van RegieZaken zijn gemaakt voor een keur aan opdrachtgevers en zijn zeer uiteenlopend:
Van scherpe voorbeelden van gesprekstechnieken voor professionals tot gelaagde films over complexe communicatieprocessen rondom het creëren van een draagvlak bij veranderingstrajecten. En van alles er tussen in.
(Zie ook de pagina Opdrachtgevers.)

'Trainen en leren', op de set van 'Motiverende bejegening in de gevangenis'.

Op alle terreinen werk ik intensief samen met inhoudsdeskundigen en communicatiedeskundigen. Meestal afkomstig uit het netwerk van mijn opdrachtgevers, vaak ook uit mijn eigen pool.
De gezamenlijke expertise en adviezen zijn onontbeerlijk bij het maken van films die echt de diepte in gaan. Zo kun je bijvoorbeeld visie en kennis implementeren in je organisatie of kunnen stagnerende processen op de werkvloer weer worden vlot getrokken.

Toepassingen

De films van RegieZaken woorden op allerlei mogelijke manieren gebruikt:

  • Live in onderwijs- en trainingssituaties binnen opleidingen,
  • Bij personeelsbijeenkomsten rondom transities binnen bedrijven,
  • Bij sessies op ‘de hei’,
  • Op websites of social media,
  • En vooral in e-learning modules.

Vroeger ging de gemiddelde werknemer jaarlijks een paar dagen naar een verplichte cursus, maar dankzij moderne trainingsmethoden bijv. online – waarbij films bijvoorbeeld worden ingezet in een e-learning-omgeving – is het mogelijk vaardigheden te trainen waar je maar wilt, in je eigen tijd. Dat scheelt zelfstandigen, werkgevers en werknemers tijd en geld.

Voorbeelden?

RegieZaken is een expert in het vertellen van een verhaal via film en weet alles over doelen, doelgroepen en via welk platform dat het best kan.
In het filmpje hieronder staan dertien korte fragmenten uit evenzovele producties. Op de pagina Voorbeelden zijn nog meer en uitgebreidere voorbeelden van films te zien. En je krijgt een indruk van hoe ze tot stand zijn gekomen.

Dertien korte fragmenten van projecten van RegieZaken in 75 seconden.