Een overzicht

RegieZaken is een allround productiehuis, gespecialiseerd in het maken van bedrijfsfilms en trainingsfilms.
Op verzoek zijn links naar gemaakte films te krijgen.

Hier rechts naast staat een aantal voorbeelden. Onder andere een filmpje van een minuut met daarin heel kort dertien fragmenten van een aantal verschillende projecten.

Werkterreinen:

 • Trainingsfilms: films om van te leren, films met nagespeelde praktijkvoorbeelden
 • E-learning en e-health, zowel het film materiaal als inhoudelijke invulling
 • Bedrijfsfilms
 • [Audiovisuele-] Communicatietrajecten bij veranderingsprocessen in het bedrijfsleven

In productie:

 • In de laatste afwerkingsfase: een set van 40 instructie-films voor e-learning voor uitgeverij Bohn, Stafleu, van Loghum. Ze worden gebruikt in een online cursus voor verpleegkundigen. Onderwerp: 'Voorbehouden risicovolle handelingen'
 • Een film voor leiderschapsacademie NSO-CNA. Over het nut van het doen van onderzoek in je eigen schoolomgeving. Doelgroep: schoolleiders.

Net klaar:

 • Regie van de scènes uit een leadershipsgame voor GITP. Wordt gebruikt voor assessments op met name de Amerikaanse markt. De game test d.m.v. het Quinn-model. De speler moet als leidinggevende bij een cultuuromslag in een fictief bedrijf een team dat niet zo goed draait op het goede spoor zetten. Welke keuzes maak je? En hoe reageren de teamleden hier weer op? Met 6 Engelse en Amerikaanse acteurs. (Zie setfoto en beeld uit de game)
 • Voor Augeo academy. Een set video's voor een e-learning module over de (negatieve) gevolgen die kinderen die zijn opgevoed door verslaafde en/of psychiatrische ouders ervaren hebben. Hoe kun je als leerkracht signalen in een vroeg stadium herkennen? En hoe kun je dan je dan het beste handelen?
 • Eigen promotie film over de geweldige mogelijkheden van webcamoefeningen bij e-learning. (zie de link hier rechts naast)


GITP Leadershipsgame. Setfoto (links). Teamlid Charlie zet de speler flink onder druk. Hoe reageer je daar op? (foto rechts) 

De afgelopen twee jaar, een paar voorbeelden:

 • Voor het opleidingsinstituut van de FIOD maakte RegieZaken een set trainingsfilms. Het zijn met acteurs en rechercheurs nagespeelde verhoren. 'Goede' en 'slechte' voorbeelden.
 • Voor een online cursus Veilig Thuis voor medewerkers die sinds 1 januari 2015 bij de gemeentes meldingen behandelen en adviezen geven bij kindermishandeling en huiselijk geweld, maakte RegieZaken i.o.v. de Augeo academy en de VNG onder andere 5 webinars, plus interviews met deskundigen en een aantal films met door 10 acteurs nagespeelde meldings-, onderzoeks- en adviesgesprekken.
 • In opdracht van Augeo academy. Voor een e-learning module voor hulpverleners maakten we videos over Cyberpesten. Met door acteurs nagespeelde casussen. In samenwerking met scholen-theatergroep PlayBack uit Amsterdam. (zie foto's hieronder)
 • Een set Engelstalige films met voorbeeldgesprekken Motiverende Gespreksvoering. Speciaal voor medisch specialisten die Parkinson patiënten en hun familie en 'buddies' begeleiden. In opdracht van een Amerikaans farmaceutisch bedrijf (contractureel mag ik de naam van het bedrijf hier niet vermelden).
 • Veertien voorbeeld-films bij een e-learning cursus over Hulpverlening bij ouders die hun kinderen verwaarlozen. Voor het Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs.

  
  Cyberpesten. Wat zijn jouw verantwoordelijkheden als docent?

  Hoe pak je gesprekken met slachtoffers, daders en ouders aan? 

Contact:

RegieZaken
Aart van Asperen
Kraaybeeklaan 4
3971 PH Driebergen

mail@regiezaken.nl

06-28255041 / 0343-531939

Klik op de thumb om de video te starten

Dertien korte fragmenten van projecten van RegieZaken in een minuut.

Klik op de thumb om de video te starten

Fragmenten uit een set van 6 trainings-
films over Motiverende Gespreksvoering voor huisartsen.

Klik op de thumb om de video te starten

Voor de Veiligheidsregio Utrecht. Over reanimatie-teams van de Brandweer

Klik op de thumb om de video te starten

Promotiefilm van RegieZaken over webcamoefeningen bij e-learning